Реколти & вина

2021

Реколта

реколта 2021

Реколта 2021

2021 година започна с дъждовно четиримесечие. За периода януари-април паднаха 213 л, което е най-високата сума от 2016 година насам. За сравнение, за същия период за годините 2017, 2018, 2019 и 2020 сумите са съответно – 42 л, 117 л, 120 л и 91 л. През февруари отбелязахме минимум от -9 градуса, който досега не е наблюдаван. Среднодневната температура през месец март, 6.3 градуса, беше с 34% по-ниска от март 2020 – 9.6 градуса, а през април с 11% по-ниска от среднодневните през април 2020. Това доведе и до 10 дневно забавяне в старта на развитието на лозите спрямо 2020 година и 4-5 дни спрямо 2019 г. На 29-и май и 7-и юни имахме дъждове, които съвпаднаха с цъфтежа на някои бели сортове и това доведе до частичното им изресяване, най-съществено при шардонето. Цъфтежът също беше съпътстван и от неблагоприятни температури преди обяд в диапазона 10-15 градуса.

През април най-ниската измерена температура беше 0 градуса, а през май 3.6 градуса, което не създадени предпоставки за измръзване. От 2010 година насам през април температурата не е падала по-ниско от 0 градуса.

Месец юни беше с обичайни за района месечни валежи от около 100 л/м2, но разпределени равномерно през месеца. За сравнение през 2016 имахме 60 л за няколко часа, а през 2014 – 130 л за 2 дни. За сметка на това юли беше сух (14 л/м2) и постави рекорд за последните 15 години по брой дни с дневни температури над 30 градуса – 24 дни, най-висока температура от 2009 година – 39 градуса.

2020

Реколта

реколта 2020

Реколта 2020

Годината започна с валежи през месец януари 2 л/м2, което го прави в дългосрочен план най-сухия януари. Февруари продължи с 26.2 л/м2, което е най-високата стойност от 2016 година насам. Месеците март, април и май, съответно с валежи 40.9, 22.1 и 37.6 л/м2, попадат под средните за този период стойности.

Температурите през януари, февруари, март и април не показаха съществени отклонения от средните стойности, характерни за този период. Прави впечатление месец май, през който имахме 2 дни с температури над 30 градуса (в единия достигна 34). За сравнение – сумарно за месеците май от 2010 година насам имаме 3 дни с по 30 градуса.

Месец юни със своите 122.7 л/м2, в дългосрочен план заема 3-тото място след 2014 година (182 л/м2) и 2019 година (137 л/м2). Съответно температурите през месец юни бяха по-ниски от обичайното за периода – минимална под 10 градуса, дни с над 30 градуса само 5 (за сравнение за периода 2016-2019 варират в диапазона 13-15 дни).

Месеците юли и август държат рекорд за най-сухите в дългосрочен план – 0 и 0,3 л/м2, което беше в комбинация с високи температури – юли имаше 23 дни с температури над 30 градуса, август – 24 дни. През месец август отчетохме и друг рекорд – показателят – ЕТ (evapotranspiration), достигна 8 мм. Това означава загуба на 8 м3 вода от изпарение на декар. През годините досега показателят не е надвишавал 6 мм.

Макар през септември и октомври да имаше леко освежаване със съответно 24.4 и 20.6 л/м2, температурната тенденция се запази – септември с 13 дни над 30 градуса. За последните 15 години единствено през септември 2017 е имало 14 дни с над 30 градуса. През другите години са под 10 дни.

Октомври също е рекордьор с 1 ден с температура, достигнала 30 градуса. Ноември беше доста сух – 6.6 л/м2 (най-ниска стойност от 2013 година насам). Годината завърши със сравнително топъл декември и с най-висока стойност на валежите от 2014 насам – 101 л/м2.

Сумарно за 2020 година валежите са 404.4 л/м2 (заедно с 391 л/м2 през 2018 са най-ниските за последните 10 години) като 55% от валежите са паднали през 2 месеца – юни и декември.