Политика по поверителност

Начало/Политика по поверителност

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт и електронен магазин.

Ние, от „ГрандВин“ ООД (Изба Downtown Urban Winery), вземаме присърце поверителността на информацията, която споделяте с нас и защитата на Вашите лични данни. Полагаме усилия нашите дейности по обработване на лични данни да бъдат съобразени с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), приложим от 25.05.2018 г.

Като се има предвид, че тази Политика за поверителност съставлява неразделна част от Общите условия за ползване, моля запознайте се с тях на посочения линк. Страницата използва “бисквитки” („cookies“) съгласно Правилата за “бисквитки”, които са описани по-долу.

Целта на тази Политика за поверително третиране на личните данни на посетителите на уебсайта, клиентите и другите контрагенти на „ГрандВин“ ООД е да осигури прозрачност при обработването, сроковете на съхранение и другите описани тук обстоятелства, както и за правата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и начините за упражняването им.

Кои сме ние?

„ГрандВин“ ООД е българско дружество, което се занимава с производство и търговия на вино. Изба Downtown Urban Winery е търговската марка, под която дружеството оперира.

„ГрандВин“ ООД е регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 205997570, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ 35-А-2, електронна поща: grandvin2020@gmail.com и се представлява от Веселин Рашев.

Защо е важно да се запознаете с нашата Политика за поверителност?

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя урежда въпросите свързани с целите и обема на лични данни, които обработваме, на кого ги предоставяме, както и какви са вашите права във връзка с това обработване.

Използвайки www.downtownurbanwinery.com (“Страницата”), независимо дали само я посещавате, за да се запознаете с нас и нашата дейност, да разгледате блога ни, да се абонирате за информация за текущи промоции (при наличност на услугата) и събития или да ни изпратите съобщение посредством попълване на контактната форма, Вие споделяте информация, която може да съдържа лични данни.

Ние можем периодично да изменяме и актуализираме настоящата Политика за поверителност. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна и когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по друг подходящ начин.

Какви лични данни обработваме?

www.downtownurbanwinery.com („ГрандВин“  ООД) събира и използва вашите лични данни, за да администрира, поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганите от нас стоки и услуги, да установява и предотвратява грешки, нарушения на закона или договорните условия.

Информация, която Вие ни предоставяте

Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри, изпращане на заявки и съобщения на Страницата, както и когато осъществявате последващ контакт с нас в хода на обработване на Вашата поръчка, както и при извършването на доставка и извършване и обработване на плащания.

Информацията може да включва идентификационни данни (Име, дата на раждане или ЕГН/ЛНЧ), данни за контакт (имейл и телефонен номер), финансова информация и други, които могат да се изискват за последващо обработване на поръчката Ви.

При провеждането на дегустации и други събития, същите могат да бъдат заснети и публикувани на нашите уебсайтове и/или в поддържаните от нас профили в популярните социални мрежи. Съгласието в тези случаи се предоставя устно от субектите на данните или по друг подходящ начин.

Когато за съответното събитие е разрешено да бъде посещавано от деца, то същите задължително се придружават от техен родител/и, попечител/и, настойник. В тези случаи съгласието се изразява или потвърждава устно или по друг подходящ начин от родителя (настойника, попечителя).

Все пак, ако желаете снимка, на която присъствате да бъде свалена (и/или изтрита) от мястото, на която е публикувана, можете да се свържете с нас на посочените контакти.

Когато изберете метод на плащане Вие предоставяте данни, които използват и съхраняват от доставчика на платежната услуга единствено за целите на извършване на съответното плащане.

Предоставените от вас лични данни (име, адрес, телефон, имейл) се използват само и единствено за осъществяване на контакт с Вас и извършване на услугата (доставка на избраните от вас продукти). Създаването на профил в сайта не е задължително. Ако създадете профил, то вие имате възможност да редактирате или премахнете личните си данни от сайта или напълно да изтриете профила си. Профилите в сайта не са публични и трети лица нямат достъп до предоставената от вас информация (лични данни).

www.downtownurbanwinery.com пази архив с направените от Вас поръчки. Ако желаете архивът с направените от вас поръчки и данните за тях да бъдат премахнати напълно, моля изпратете имейл на grandvin2020@gmail.com

Как събираме Вашата информация и за какви цели я използваме?

Най-общо, Вие можете да посещавате нашата Страница, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които е необходимо да ни предоставите Вашите лични данни.

Ние събираме Вашите лични данни и информация при следните случаи:

– Когато правите поръчка за покупка, да осъществим комуникация с Вас на посочените данни за контакт, включително, за да бъде извършена доставката чрез куриер от лицензиран доставчик на куриерски услуги;

– Когато се регистрирате, за да получавате електронния ни бюлетин, докато не се отпишете (ако услугата е налична);

– Когато участвате в проучване, анкета и др. – за целите на провеждането им и анализ на резултатите;

– Когато се регистрирате и/или участвате в нашите дегустации, инициативи, игри и събития – за целите на провеждането им;

– Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие посредством попълване на контактната ни форма, за да Ви изпратим персонализиран отговор;

– Във връзка с проверката на подадената от Вас информация за удостоверяване на самоличността Ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на онлайн магазина;

– В хода на комуникацията ни по инициативи, събития и други дейности, които се обявяват на Страницата;

– Когато правите коментари или ни предоставяте допълнителна информация, при условие че Страницата позволява това. В този случай можем да използваме интегрирани приставки на някоя от популярните социални мрежи.

– Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

– При извършване на плащания към направените от Вас поръчки;

В обобщение, ние обработваме Вашата лична информация и данни за следните цели:

– В отговор на Вашите запитвания;

– За обработване на Вашите поръчки, доставки, плащания и комуникация с Вас;

– За изпращане на информация за различни функционалности на нашата Страница или новини относно нашите продукти;

– За осигуряване на публичност и прозрачност на нашата дейност;

– За отразяване на събитията и постиженията ни;

– За да Ви информираме за промени в политиките ни;

– За персонализиране на комуникацията с Вас;

– За изпращане на информационни бюлетини, писма, покани за събития, както и информация за инициативи, дейности и проекти по електронна поща или по друг начин; за регистрация или участие в събитие;

– За оптимизиране или подобряване на нашите инициативи и дейности;

– За целите на проучвания и развитие на нашата дейност;

– За редакционни цели при изготвяне на публикации, свързани с дейността на „ГрандВин“ ООД или други свързани с нас лица;

– За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;

– За администриране на плащания;

На какво основание обработваме личните Ви данни?

Договорно основание и пред договорно отношение – Вашите лични данни са необходими за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор продажба, който може да бъде и неформален, както и за неговото изпълнение.

Законово задължение – Обработването на Вашите данни е необходимо, за да спазваме задълженията, които законите ни вменяват, напр. за финансово – счетоводни.

Обществен интерес – Възможно е да възникнат условия, при които да се наложи извършването на дейности за изпълнение на задача в обществен интерес.

Вашето съгласие – Ако няма друго основание за обработването на Вашите лични данни.

Легитимен интерес – За нашата програма за лоялни клиенти и в случаите, когато информираме персонално за различни инициативи на „ГрандВин“ ООД, в т.ч. дегустации и други събития, както и за да Ви уведомяваме за промени в нашата организация, дейност и продукти, ако не е налице друго основание за обработването им.

Като се имат предвид ограниченията по отношение на обработването на лични данни, гаранциите и мерките за защита, прилагани от нас, определени дейности по обработване на лични данни се основава на легитимните интереси. Вашите лични данни могат да са необходими за целите на нашите легитимни интереси в качеството ни на търговец и дистрибутор на вина. Дейността по маркетинг на „ГрандВин“ ООД се основава на легитимен интерес. Нашите дейности, основаващи се на легитимен интерес не превишават Вашите интереси, основни права или свободи, които са защитени в достатъчна степен. Можете да се свържете с нас по всяко време на посочените координати за контакт, за да поискате повече информация относно обработването на личните Ви данни на това основание. Когато данните Ви се обработват на основание, легитимен интерес, имате възможност да възразите срещу този вид обработване, като при необходимост ще Ви бъдат представени резултатите от извършената оценка за това дали са налице наши законни интереси, които имат предимство пред интересите, правата и свободите, в контекста на защитата на личните данни.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме данните Ви само за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват или в рамките на законоустановения срок.

В случай, че обработването на Вашите лични данни е свързано със сключването и/или изпълнението на договор между нас, те се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на предвидените в закона срокове за предявяване на иск. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор.

Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Ние се ангажираме с прилагането на най-високите стандарти на етични и добри търговски практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на личните данни на всички потребители на Страницата. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да предаваме или разкриваме, както и да разрешаваме на никого извън нашата организация, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Ние можем да споделяме Вашите данни с:

– наши партньори и доставчици на услуги, за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на нашата Страница;

– партньори на „ГрандВин“ ООД в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности;

– лица, предвидени в нормативен акт. Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка Ваша лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените им задачи;

– Когато е необходимо разкриването на Ваши лични данни по искане на държавен орган в рамките на предоставената му компетентност, ние сме длъжни да го сторим при условията, предвидени в закона;

– Куриерски служби за осъществяване на доставката, както и платежни институции или дружества за електронни пари за извършване на плащанията към нас, които са самостоятелни администратори на лични данни и обработват Вашите данни на самостоятелно основание.

Предаване на лични данни на трети държави или международни организации?

За целите на функционирането на този електронен магазин, „ГрандВин“ ООД“ не предава Вашите лични данни на трети държави или международни организации.

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

Право на оттегляне на съгласие

Ако сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване. За да оттеглите съгласието можете да изпратите имейл на grandvin2020@gmail.com

Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на достъп

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити:

– когато не са необходими повече за целите, за които са били събрани и се обработват;

– ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание;

– ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

– Обработването е основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин;

– Когато е технически осъществимо

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес. Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право да възразите. Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

Право на жалба

Имате право да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни.

Какво да направите, ако искате да упражните правата си или да се свържете с нас за допълнителна информация?

За да упражните Вашите права, можете да ни изпратите искане на grandvin2020@gmail.com или по пощата на адрес: гр. Сливен бул. „Хаджи Димитър“ 35-А-2

Ако искате да получите допълнителна информация или имате някакви оплаквания относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да използвате нашите координати за контакт, посочени по-горе.

ЧИСТИ, ЕЛЕГАНТНИ И МОДЕРНИ ВИНА
ЛИМИТИРАНИ КОЛИЧЕСТВА
СЪЗДАВАМЕ РЪЧНО ЗАНАЯТЧИЙСКИ ВИНА
ГАРАНТИРАНО УДОВОЛСТВИЕ